CSS adicione pontos se o texto muito tempo

text-overflow: ellipsis;
white-space: nowrap;
overflow: hidden;
TheDutchScorpion